Rozsah služby - Alfeus Billing

Hľadaj
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Rozsah služby

Zákazník

Nebude existovať údaj, ktorý by ste o zákazníkovi nemohli evidovať. Od základných údajov o sídle alebo trvalom bydlisku, cez podrobné osobné údaje, všetky možné typy kontaktov, doplňujúce adresy pre korenšpondenčné účely, údaje o bankových účtoch alebo špecifické marketingové a zasielacie údaje. Súčasťou sú aj údaje pre zaradenie zákazníka do kontrolných výkazov DPH alebo špecifické nastavenia pre upomínanie a fakturáciu.

Zmluva

Služba umožňuje evidenciu viacerých zmlúv na jedného zákazníka s rôznou časovou platnosťou a špecifickými zmluvnými podmienkami. V zmluve je možné stanoviť individuálnu splatnosť faktúr, individuálne nastavenia  variabilných symbolov služby,  ale aj  podmienky fakturácie na iného zmluvného partnera.

Služba

ALFEUS Billing Vám nebude predpisovať aké služby chcete predávať a následne aktivovať. Všetko bude plne vo Vašich rukách a možete si pomocou užívateľských nastavení sami nakonfigurovať to správne nastavenie. Od predaja jednoduchých internetových služieb, cez kombinované duálne alebo triple play služby až po flexibilné služby s možnosťou vlastnej  konfigurácie balíčkov pre každého Vášho zákazníka zvlášť. Okrem preddefinovaných údajov pre spracovanie billingu si jednoducho nastavíte aj údaje, ktoré potrebujete pre účely provisioningu alebo monitoringu. Všetky pravidlá určujete pomocou rozsiahlého systému číselníkových nastavení a atribútov.

.

Cenníky
Fixná cena alebo cena skladajúca sa z viacerých ocenených položiek tzv. balíčky, historický prehľad zmeny cien v jednotlivých obdobiach, rôzne ceny rovnakých služieb pre vybrané skupiny zákazníkov, alebo špeciálne ceny pre jednotlivých zákazníkov, zľavy/prirážky podľa spôsobu alebo frekvencie platby toto všetko zvládnete pomocou nástrojov  ktoré plnia požiadavky na cenotvorbu poskytovateľov s jednoduchou ale aj komplikovanejšou fakturáciou služieb.


Fakturácia
Kompletná fakturácia všetkých služieb jedným tlačidlom. Nezáleží či služby fakturujete vopred či dozadu paušálne alebo započítavate do faktúry spotrebované dáta, požičovňu filmov, prevolané minúty. Všetko je možné nastaviť vopred do viacerých typov fakturácie a už len priradiť k požadovanej službe alebo zákazníkovi. Rovnako nie je problém ani fakturácia v rôznych dňoch v mesiaci alebo fakturácia podľa spôsobu platieb napr. SIPO predpisy, ktoré sa zväčša predpisujú vopred. Samozrejmosťou je fakturácia jednorázových poplatkov a služieb pomocu predpripavených cenníkov.


Úhrady
Evidencia platieb za faktúry pred a aj po ich vystavení prostredníctvom banky, poštových poukazov, SIPO, sporožíra alebo v hotovosti do pokladne jednoducho rýchlo a to s možnosťou okamžitého vypárovania podľa prednastavených parametrov. Obsahuje aj nástroje na import výpisov zo všetkých slovenských a českých bánk, možnosť pripojenia fiskálnej registračnej pokladnice a tlač viacerých typov pokladničných dokladov.  Elektronické bankovníctvo niektorých bánk je podporované plne automatickýcm systémom spracovania bankových výpisov.


.

Servis
Požiadavky zákazníkov na servis, pripojenie alebo iné úlohy môžete sledovať prostredníctvom technickej kancelárie. Jednoduchou definíciou vlastných stavov, typov a ďalších číselníkov pre servisné zásahy budete mať servisnú evidenciu vždy podľa Vašich predstáv. Takto môžete technikom každé ráno poskytnúť prehľadný denný plán a po vykonaní servisu podľa ich podkladov požadované práce priamo fakturovať zákazníkovi alebo ich zahrnúť do nasledujúcej periodickej faktúry.

Zariadenia
Evidencia zariadení určených na predaj, prenájom alebo zapožičanie zákazníkom. Poskytuje možnosť podrobne sledovať históriu pohybov všetkých zariadení v sieti od ich zaevidovania do systému až po súčasnosť.  Podporovaná je periodická fakturácia prenájmu ale aj jednorázových predaj v rôznych cenových úrovniach. Pomocou nastavenia provisioningu individuálne ku každému typu zariadenia môžete automaticky aktivovať služby pre podporované systémy.

Sklady

Služba umožňuje evidenciu viacerých zmlúv na jedného zákazníka s rôznou časovou platnosťou a špecifickými zmluvnými podmienkami. V zmluve je možné stanoviť individuálnu splatnosť faktúr, individuálne nastavenia  variabilných symbolov služby ale aj  podmienky fakturácie na iného zmluvného partnera.

.

Vymáhanie pohľadávok

Ide o jeden z najsilnejších nástrojov služby ALFEUS Billing. Operatívna činnosť pri vymáhaní pohľadávok sa pri použití tejto funkcie obmedzí výlučne na tlač upomienok zákazníkom, ktorým ich nebolo možne odoslať elektronicky. Aj aj tie tlačené Vám vopred pripraví systém. Vašou úlohou je ich len poslať na tlačiareň. Všetko ostatné vybaví systém za Vás. Žiadna potreba manuálneho párovania úhrad a predpisov a strávenia množstva hodín pri kontrole úhrad. POhľadávky zákazníka máte neustále pod kontrolou a žiadny neplatič sa nevyhne tomuto procesu. A to bez ohľadu na počet Vašich zákazníkov.

Notifikácie

Základom e-mailového a SMS systému notifikácií zákazníkov sú personifikované správy presne zacielené svojím obsahom na účel, ktorý majú dosiahnúť. Či už ide o notifikácie ukončených viazaností, zvýhodnených cien, narodenín alebo bežné marketingové a servisné informácie, môžete si obsah týchto správ kedykoľvek meniť pomocou dynamických šablón, alebo možete kedykoľvek poslať hot mail alebo SMS zákazníkom, ktorým práve teraz chcete osloviť. Okrem notifikácie zákazníkov môžete správy posielať aj užívateľom služby ALFEUS Billing a to aj s automaticky generovaným reportingom vo formáte CSV, XLS, HTML alebo XML.

TV/IPTV

Štandardizované rozhrania rozšírujú schopnosti systému v čo najkratšom čase vybaviť zákazníka. Na výber je niektorý z kódovacích systémov pre CATV (Verimatrix, Conax, Irdeto, Panaccess) alebo IPTV systémov (Nangu, Stalker,SledovanieTV). Ak prevádzkujete iný IPTV alebo kódovací systém dajte nám vedieť. Knižnicu podporovaných systémov sa snažíme neustále rozširovať.

.

Mikrotik

Alfeus Billing je síce primárne určený na billing služieb, ale uvedomujeme si, že pre zrýchlenie zákazníckych procesov je nevyhnuté mať vyriešený minimálne základný management služby umožňujúci aktiváciu, deaktiváciu a obmedzenie služby. Preto je súčasťou systému pre ISP komunikačný modul mikrotik, ktorý umožňuje zabezpečiť tieto činnosti tam, kde provider nemá vlastný technický a dohľadový systém integrovaný so službou ALFEUS Billing.

Customizácia

Bude to pre Vás až neuveriteľné, keď uvidíte ako ľahko a v akom rozsahu si sami prispôsobíte design a správanie systému podľa Vašich požiadaviek a to individuálne pre každého užívateľa. Len ťažko nájdete na trhu systém s podobnými možnosťami. Zakladáme si na tom, že žiadny zákaznik a užívateľ by nemal byť obmedzený tým, ako sme systém navrhli a mal by mať možnosť si ho individuálne prispôsobiť. Ak vám to nestačí, môžete si zakúpiť doplnkovú službu, pomocou ktorej môžete do jadra systému vvíjať vlastné funkcie.

Účtovanie

Na záver mesiaca urobíte pár klikov a všetko je zaúčtované. Vaša účtovníčka bude mať konečne úsmev na tvári a jej práca súvisiaca so zákazníkmi sa obmedzí na niekoľko minút mesačne. Výstupy so zaúčtovaním na jednotlivé analytické účty, pohľadávky, prijaté zálohy, DPH, DPH zo záloh alej aj kontrolný výkaz DPH totiž zadá do svojho primárneho účtovného systému už veľmi ľahko. Služba podporuje legislatívu SR a ČR.
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky